Algemene huurvoorwaarden
 
1. Onze toestellen mogen niet op de openbare weg geplaatst worden, tenzij de huurder hiervoor de nodige vergunning heeft verkregen of de machine werd uitgerust met een nummerplaat. De machines mogen door de huurder enkel van bestemming verplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 
2. De huurprijs per dag omvat 8 draaiuren van de machine.  Bij extra draaiuren zal een extra dag in rekening worden gebracht. Onze machines worden steeds per dag verhuurd. 
 
 
3. Indien machines ook in het weekend gebruikt worden, dient dit gemeld te worden.
 
4. Er zullen reinigingskosten in rekening worden gebracht indien de machine vuil is of vol aarde terug keert.
 
 
5. Transportkosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs, deze worden bij het bestellen van materiaal bepaald.
 
6. Alle schade en ongevallen veroorzaakt door het toestel valt ten laste van de huurder.
 
 
7. De toestellen mogen niet onderverhuurd worden.
 
8. Einde van de huur moet schriftelijk of telefonisch medegedeeld worden. 
 
 
9. De huurder blijft de ganse periode van de huur verantwoordelijk voor de schade, diefstal of verlies van het toestel.
 
10. Alle lasten en taksen voor het gebruik op de openbare weg , vallen ten laste van de huurder. (met uitzondering van verkeersbelasting en verzekering wegverkeer)
 
 
11. Indien het toestel niet op het afgesproken tijdstip terug afgeleverd wordt, of niet tijdig is afgemeld bij einde van de werken, wordt een volle dag huur aangerekend.
 
12. De huurder erkent op de hoogte te zijn van de richtlijnen, gebruiksaanwijzing en onderhoud van het toestel, en dient dit ook correct na te volgen.
 
 
13. Verlies van sleutels zullen in rekening worden gebracht.